Ctek

Ctek acculader 6V

Ctek acculader 12V

Ctek acculader 24V

Ctek zonder 230v

Ctek accessoires

Lithium laders

Gebruikte acculaders

TecMate

Optimate accessoires

Xenteq

Xenteq LBC 12V

Accu's

Complete sets

Lithium PowerXtreme

Lithium Reich MPP

Lithium Victron

Optima Yellow Top

Optima Blue Top

Optima Red Top

VMF Calcium

Lithium

Reich MPP

PowerXtreme
Privacyverklaring


Welkom op de website van Onderhoudslader. Wij waarderen uw interesse in onze website.

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?
Onderhoudslader is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt door Onderhoudslader?

Gebruikersgegevens
Onderhoudslader verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een
aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres, adres, en telefoonnummer te geven.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Onderhoudslader verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch
gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt.

Hebben wij cookies?
Daarnaast verzamelt Onderhoudslader informatie via cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Onderhoudslader.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Onderhoudslader uw persoonsgegevens?
Onderhoudslader verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
§ om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
§ ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Onderhoudslader;
§ om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
§ om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten en een nieuwsbrief;

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Onderhoudslader zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij
dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Op welke wijze beschermt Onderhoudslader uw persoonsgegevens?
Onderhoudslader zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Onderhoudslader vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.
[Credit card gegevens worden niet opgeslagen, maar direct ten laste van onze payment service provider [PayPal] verwerkt.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Onderhoudslader over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Onderhoudslader via [info@Onderhoudslader.nl]. Onderhoudslader zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Verzet tegen gegevensverwerking voor commerciële en charitatieve doeleinden
Wanneer u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u een email sturen naar [info@Onderhoudslader.nl]. U zult dergelijke informatie dan niet meer van Onderhoudslader ontvangen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Onderhoudslader?
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u daarop klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Onderhoudslader heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de link wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Onderhoudslader accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Onderhoudslader heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.
Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd

GEBRUIK VAN COOKIES DOOR Onderhoudslader
Om de website te kunnen aanbieden maakt Onderhoudslader gebruik van cookies die door uw
browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server van Onderhoudslader naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal Onderhoudslader indien wettelijk verplicht u vooraf
– bij het eerste bezoek aan de Onderhoudslader website – om toestemming vragen. Als u
desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Onderhoudslader opgeslagen
zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.
Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Onderhoudslader gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Telefoonnummer en email©2000-2019 CaravanMoverShop